Pszenżyto: ceny targowiskowe i skupu

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji „Rynek zbóż” (nr 45/2011), średnia cena targowiskowa pszenżyta w okresie od 7 do 13 listopada 2011 kształtowała się na poziomie 769 zł/t. W odniesieniu do tygodnia wcześniejszego (764 zł/t) wzrosła o 0,7 %.

Wysokie wzrosty w przeciągu tygodnia zanotowano w podlaskim (z 733 do 831 zł/t) i świętokrzyskim (z 575 do 640 zł/t). Wyniosły one odpowiednio 13,4 i 11,3 %. Wzrost rzędu 2,2 % miał miejsce w wielkopolskim – w tym województwie średni koszt tony pszenżyta ukształtował się na poziomie 860 zł.

Z kolei najsilniejszy spadek cen odnotowano w mazowieckim (o 3,2 % do 767 zł/t). Biuletyn nie zawierał danych z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego. Koszt tony kształtował się od 640 (świętokrzyskie) do 860 zł (wielkopolskie).

W okresie od 7 do 13 listopada 2011 skup pszenżyta paszowego odbywał się po średniej cenie 679 zł/t – wyższej o 1 % w odniesieniu do tygodnia wcześniejszego.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 45/2011), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
 
 
.