Możliwe przywrócenie zwrotu podatku VAT dla eksporterów zbóż na Ukrainie

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę przywracającą zwrot podatku VAT dla eksporterów zbóż z Ukrainy. Rozwiązanie to - w przypadku wejścia w życie w/w ustawy (co uzależnione jest od decyzji Prezydenta Ukrainy W. Janukowycza, możliwość weta) - ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Do decyzji ukraińskiego parlamentu krytycznie odniósł się Minister Finansów Ukrainy F. Jaroszenko, który podkreślił, iż wejście w życie w/w rozwiązania spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa o 5 mld UAH (przy zakładanym eksporcie zbóż z Ukrainy na poziomie 14-15 mln t) z tytułu zwrotu podatku VAT dla eksporterów zbóż. Podkreślił również, iż rozwiązanie to jest kolejną zmianą w zasadach eksportu zbóż z Ukrainy, która negatywnie wpłynie na sytuację budżetu państwa. W dniu 22 października br. zniesiona została część dotychczas obowiązujących ceł eksportowych na zboża - co w ocenie Ministerstwa Finansów Ukrainy obniży dochody budżetowe o kolejne 4,6 mld UAH.

Możliwe przywrócenie zwrotu podatku VAT dla eksporterów zbóż na Ukrainie pozytywnie zostało natomiast odebrane przez rolników, którzy podkreślają, iż rozwiązanie to przyczyni się wzrostu ich dochodów (dotychczas - w związku z brakiem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT - eksporterzy zbóż wymuszali na rolnikach niższe ceny sprzedaży tych roślin uprawnych). Przedstawiciele organizacji rolniczych nie zgadzają się również z ocenami o zakładanym spadku dochodów budżetowych podkreślając, iż wprowadzenie w/w rozwiązania przyczyni się do wzrostu dochodów budżetowych o 700-800 mln USD pobieranych w formie wyższych podatków płaconych przez rolników. Z kolei przedstawiciele firm eksportujących zboża z Ukrainy sceptycznie odnoszą się do tej propozycji wskazując na dotychczasowe problemy z uzyskiwania zwrotu podatku VAT z budżetu państwa.

* * *
Wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. ustaw „Kodeks podatkowy Ukrainy  przewiduje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. transakcje eksportu zbóż zostały tymczasowo, do 1 stycznia 2014 r., wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT - co uniemożliwiało eksporterom tego towaru ubiegania się o zwrot pobranego podatku VAT (ocenia się, iż w 2011 r. eksporterzy zbóż ponieśli z tego tytułu straty w wysokości ponad 13 mld UAH).

O możliwości przywrócenia systemu zwrotu podatku VAT dla eksporterów zbóż z Ukrainy informował na początku października 2011 r. Minister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy M. Prysażniuk.

Źródło: Wydział Promocji Handli i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
 
 
.