Wiadomości

Wzrost wydatków na rolnictwo we Francji

Rząd francuski zamierza w 2011 r. przeznaczyć na rolnictwo 5,26 mld euro. Jest to ilość o 1,8% większa niż w poprzednim roku.
Więcej

Ponad 20,6 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13, Polska liderem realizacji Programu w UE

Wysokość wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak informował minister rolnictwa Marek Sawicki, lokuje nasz kraj na pozycji europejskiego lidera w realizacji tego Programu.
Więcej

Wzrost zużycia nawozów sztucznych na świecie

Ocenia się, że zużycie nawozów sztucznych na świecie będzie dalej rosło.
Więcej

Ceny gruntów rolnych wyhamowały

Według najnowszych danych, średnia cena gruntów rolnych w 2010 roku wyniosła 15 125 zł za 1 ha. W porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to średnia cena transakcyjna wyniosła 14 932 zł, nastąpił wzrost jedynie o 1,3%.
Więcej

Ponad milion rolników otrzymało z ARiMR dopłaty bezpośrednie za 2010 r.

1 grudnia ubiegłego roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 r. Ich realizacja jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję, dotyczy bowiem około 1,375 miliona rolników.
Więcej

93% hiszpańskich rolników będzie kontynuować uprawę genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy w 2011 roku

Żaden z pytanych rolników nie miał problemów ze sprzedażą swoich plonów. Nie było również problemów związanych z koegzystencją z tradycyjnymi uprawami.
Więcej

Niskie zarobki rolników norweskich

Sytuacja finansowa rolników norweskich jest znacznie gorsza niż innych grup zawodowych w tym kraju.
Więcej

Wzrost światowego zużycia pestycydów

Ocenia się, że światowe zużycie pestycydów w latach 2009-14 będzie rosnąć o 2,9% rocznie. Wartość zużytych pestycydów wzrośnie w tym czasie od 34 mld euro do 39 mld euro.
Więcej

Rolnictwo ekologiczne w Irlandii

W ciągu ostatnich dziesięciu lat areał upraw ekologicznych w Irlandii podwoił się. Obecnie w Irlandii istnieje 1632 gospodarstw ekologicznych, których powierzchnia wynosi 52.390 hektarów.
Więcej

Handel artykułami rolno-spożywczymi z Federacją Rosyjską

Od początku swojego urzędowania minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zabiega o poprawę wzajemnych relacji i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości dotyczących dostępu naszych produktów do rynku Federacji Rosyjskiej.
Więcej

Strona 8 z 14

 
 
.