Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?

W Ministerstwie Rolnictwa odbyło się seminarium pt. „Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?”. O roli zawartości materii organicznej w glebie, jej znaczeniu w produkcji rolnej mówili, na konferencji prasowej zorganizowanej po seminarium, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Wiesław Oleszek.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na niepokojące zjawiska jakie od lat zachodzą w całym rolnictwie. „Ekonomizacja i uprzemysłowienie rolnictwa wpływają na realizację bardzo krótkich celów” – powiedział minister dodając, że „należy wziąć pod uwagę również i to, że gdyby gleby były znacznie zasobniejsze w próchnicę, to skutki tegorocznej powodzi byłyby też łagodniejsze”.

„Rolnictwo to nie tylko produkcja dobrej żywności, ale to także sprawa przeciwdziałania zmianom klimatycznym” – podkreślił minister Marek Sawicki.

Minister zwrócił również uwagę, że kwestia zasobności gleb w materię organiczną musi mieć też swoje odbicie w toczącej się dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Dyrektor Wiesław Oleszek przedstawił wyniki wieloletnich badań gleb w Polsce. Zwrócił uwagę na znaczny spadek zawartości materii organicznej w najlepszych zmeliorowanych glebach. W ciągu 30 lat straty te osiągnęły 40% początkowej zawartości.

Szef instytutu podkreślił, że dzisiejsze seminarium jest pierwszym z całego cyklu spotkań poświęconych temu zagadnieniu.

Ministerstwo Rolnictwa
 
 
.