Produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej

Produkcja mieszanek paszowych w 27 krajach Unii Europejskiej w 2010 r. osiągnęła 149 mln ton, czyli była o 0,5% większa niż rok wcześniej.

W tym czasie produkcja mieszanek paszowych dla drobiu zwiększyła się o 3% i po raz pierwszy mieszanek dla drobiu wyprodukowano więcej niż mieszanek dla trzody chlewnej. W 2010 r. mieszanek dla świń wytworzono o 1% mniej niż w 2009 r. Spadek ten spowodowany był kryzysem w chowie trzody chlewnej wywołanym wysokimi kosztami produkcji. Mieszanek dla bydła wytworzono w 2010 r. tyle samo co rok wcześniej. Szacuje się, że w bieżącym roku produkcja mieszanek dla bydła nie zmieni się, mieszanek dla drobiu – wzrośnie o 0,5%, a dla świń – spadnie o 1,5%. Ogółem produkcja mieszanek zmniejszy się o 0,5%. W 27 krajach Unii zwierzętom podaje się 465 mln ton paszy rocznie, z czego około 30% stanowią mieszanki paszowe o wartości 45 mld euro.

Ministerstwo Rolnictwa / Agra Europe
 
 
.