Programy ochrony owoców i warzyw uwzględniające normy Federacji Rosyjskiej

Podejmując decyzję o produkcji owoców i warzyw z przeznaczeniem na rynek rosyjski należy wypełnić określone przez odbiorcę wymagania.

W zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin (NDP), normy Federacji Rosyjskiej są w wielu przypadkach ostrzejsze niż przyjęte w Unii Europejskiej. Wychodząc na przeciw potrzebom producentów owoców i warzyw, na zlecenie resortu rolnictwa, pracownicy Instytutu Ogrodnictwa opracowali Programy ochrony uwzględniające normy Federacji Rosyjskiej. Programy te wraz ze szczegółowymi metodykami produkcji poszczególnych gatunków owoców i warzyw stanowić będą zasadniczy element uzupełniający krajowego systemu jakości żywności Integrowanej Produkcji (IP). W ramach systemu IP dodatkowo zostaną wprowadzone zasady certyfikacji owoców i warzyw przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej uwzględniające wymagania rosyjskie odnośnie bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w produktach pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Metodyki oraz programy ochrony zamieszczone są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl. Jednocześnie na bieżąco publikowane będą dodatkowe wytyczne i uzupełnienia do programów ochrony uwzględniające zmiany w asortymencie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i ich zakresu stosowania.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa
 
 
.