Żyto: średnia cena skupu odmiany paszowej wzrosła

W okresie od 23 do 29 stycznia 2012 żyto kosztowało na targowiskach średnio 756 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012). Oznacza to spadek w ujęciu tygodniowym o 5 zł (0,6 %).

Dwucyfrowy spadek cen odnotowano w świętokrzyskim – wyniósł 12,5 % (z 700 do 613 zł/t – poziomu najniższego w kraju). Żyto dość wyraźnie potaniało także w kujawsko-pomorskim (o 3,2 % do 750 zł/t). Z kolei w łódzkim średni koszt tony analizowanego ziarna wzrósł o 9,2 %, do poziomu 838 zł/t.

Biuletyn nie zawierał danych z następujących województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Najwyżej tonę żyta wyceniano w łódzkim – średnio na 838 zł/t.

W okresie od 23 do 29 stycznia 2012 skup żyta konsumpcyjnego prowadzony był po średniej cenie 860 zł/t netto – niższej o 4 zł (0,4 %) w ujęciu tygodniowym, natomiast w ujęciu rocznym wyższej o 34 zł (4,1 %).

W analizowanym przedziale czasowym przeciętna cena skupu żyta paszowego wyniosła 704 zł/t netto. W porównaniu z tygodniem wcześniejszym wzrosła o 32 zł (4,8 %). Analizując sytuację rok do roku cena skupu obniżyła się o 57 zł (7,5 %).

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 04/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
 
 
.