Owies

Owies: wzrost średniej ceny targowiskowej

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji "Rynek zbóż" (nr 08/2012), średnia cena owsa na targowiskach w okresie od 20 do 26 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 717 zł/t - oznacza to wzrost w ujęciu tygodniowym o 15 zł (2,1 %).
Więcej

Owies: dynamika wzrostu cen w skupach wyższa niż na targowiskach

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012), przeciętna cena targowiskowa owsa w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 706 zł/t wobec 692 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to wzrost o 1,9 %.
Więcej

Owies: zmiany cen skupu

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012), wynika, że w okresie od 23 do 29 stycznia 2012 owies na targowiskach kosztował średnio 692 zł/t, notując wzrost tydzień do tygodnia o 5 zł (0,8 %).
Więcej

Owies: dwucyfrowy wzrost przeciętnej ceny skupu owsa konsumpcyjnego

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji „Rynek zbóż” (nr 03/2012), przeciętna cena targowiskowa owsa w okresie od 16 do 22 stycznia 2012 wyniosła 687 zł/t. W odniesieniu do tygodnia wcześniejszego nie uległa zmianie.
Więcej

Owies: w skupach podrożał owies paszowy

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 1/2012), wynika, że w okresie od 2 do 8 stycznia 2012 owies kosztował średnio 693 zł/t wobec 701 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to spadek o 1,1 %.
Więcej

Owies: w skupach odmiana konsumpcyjna wyraźnie w górę

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 51/2011), wynika, że w okresie od 19 do 25 grudnia 2011 średnia cena owsa na targowiskach kształtowała się na poziomie 689 zł/t. W ujęciu tydzień do tygodnia nie uległa zmianie.
Więcej

Owies: wzrost średniej ceny skupu owsa konsumpcyjnego

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 48/2011), wynika, że w okresie od 28 listopada do 4 grudnia 2011 średnia cena owsa na targowiskach wyniosła 673 zł/t. Oznacza to spadek o 7 zł (1 %) w ujęciu tydzień do tygodnia.
Więcej

Owies: cena skupu odmiany paszowej wyraźnie w górę

W okresie od 21 do 27 listopada 2011 owies na targowiskach kosztował średnio 680 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż’ (nr 47/2011). Oznacza to wzrost w ujęciu tydzień do tygodnia o 6 zł (0,8 %).
Więcej

Owies: spadek przeciętnych cen

W okresie od 14 do 20 listopada 2011 owies na targowiskach kosztował średnio 674 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 46/2011). Oznacza to spadek w ujęciu tygodniowym o 16 zł (2,2 %).
Więcej

Owies: ceny na targowiskach i w skupach

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 45/2011), wynika, że w okresie od 7 do 13 listopada 2011 owies kosztował przeciętnie na targowiskach 690 zł/t, notując nieznaczny spadek o 3 zł (0,5 %).
Więcej

Strona 1 z 8

 
 
.