Owies: zmiany cen skupu

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012), wynika, że w okresie od 23 do 29 stycznia 2012 owies na targowiskach kosztował średnio 692 zł/t, notując wzrost tydzień do tygodnia o 5 zł (0,8 %).

Analizując sytuację na targowiskach poszczególnych województw najsilniejsze wzrosty zanotowano w łódzkim (o 7 % do 663 zł/t) i kujawsko-pomorskim (o 6,7 % do 800 zł/t). Wzrost rzędu 6,2 % (z 730 do 775 zł/t) miał miejsce w wielkopolskim. Owies dość wyraźnie podrożał także w mazowieckim (o 3,4 % osiągając 699 zł/t). Z kolei największe spadki odnotowano w podlaskim (z 690 do 655 zł/t) i małopolskim (z 750 do 725 zł/t). Wyniosły one odpowiednio 5,1 i 3,3 %.

„Rynek zbóż” nie zawierał informacji z następujących województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego. Koszt tony owsa kształtował się od 600 (warmińsko-mazurskie) do 800 zł (kujawsko-pomorskie).

W okresie od 23 do 29 stycznia 2012 skup owsa konsumpcyjnego odbywał się po średniej cenie 726 zł/t – niższej w odniesieniu do tygodnia wcześniejszego o 12 zł (1,6 %).

W analizowanym przedziale czasowym dostawcy za tonę owsa paszowego otrzymywali w skupach przeciętnie 649 zł netto – o 23 zł (3,6 %) więcej w porównaniu z tygodniem wcześniejszym.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 04/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl 
 
.