Kukurydza: średnia cena skupu wyraźnie poniżej ubiegłorocznych notowań

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie "Rynek zbóż" (08/2012), przeciętna cena targowiskowa kukurydzy w okresie od 20 do 26 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 912 zł/t. W odniesieniu do tygodnia wcześniejszego obniżyła się o 6 zł (0,6 %).

Do największych zmian cen w przeciągu tygodnia doszło w podkarpackim. W tym województwie średni koszt tony kukurydzy spadł o 8,3 % do 825 zł/t. Wyraźnie kukurydza potaniała także w świętokrzyskim (o 5,3 % do poziomu 900 zł/t). Jedynym województwem, w którym miał miejsce wzrost było mazowieckie (wyniósł 2,7 % - średnia cena targowiskowa ukształtowała się na poziomie 942 zł/t.

Biuletyn nie zawierał danych z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Koszt tony wahał się od 825 (podkarpackie) do 1200 zł (lubuskie).

W okresie od 20 do 26 lutego skup kukurydzy paszowej prowadzony był po średniej cenie 779 zł/t netto. Oznacza to niewielki wzrost w ujęciu tydzień do tygodnia (o 0,3 %). W skali roku cena skupu była niższa aż o 14,6 %.

D.R.

Źródło: "Rynek zbóż" (nr 08/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl 
 
.