Porzeczki

Porzeczki czerwone: ceny skupu w zakładach przetwórczych

W czwartek 29 lipca 2010 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swojej stronie kolejny już biuletyn (oznaczony numerem 29/2010) nt. rynku owoców i warzyw świeżych za okres 19 – 29 lipca 2010.
Więcej

Porzeczki czarne: skup owoców dla przetwórstwa i deserowych

W czwartek 15 lipca 2010 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swojej stronie kolejny już biuletyn (oznaczony numerem 27/2010) nt. rynku owoców i warzyw świeżych za okres 5 – 15 lipca 2010.

Więcej
 
 
.