Pszenica: przeciętna cena targowiskowa wzrosła

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie "Rynek zbóż" (nr 08/2012), wynika, że w okresie od 20 do 26 lutego 2012 pszenica kosztowała na targowiskach średnio 879 zł/t, notując wzrost w ujęciu tygodniowym o 15 zł (1,7 %).

Najsilniejszy wzrost cen w przeciągu tygodnia miał miejsce w podlaskim, gdzie średni koszt tony pszenicy podrożał o 9,4 % (z 875 do 957 zł). Mniejszej skali wzrosty zanotowano w świętokrzyskim (o 4 % do 806 zł/t) i łódzkim (o 3,3 % do 886 zł/t). Z kolei największe spadki wystąpiły w warmińsko-mazurskim (z 840 do 800 zł/t) oraz małopolskim (z 866 do 842 zł/t). Wyniosły one odpowiednio 4,8 i 2,8 %.

"Rynek zbóż" nie zawierał danych z dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego. Koszt tony wahał się od 800 (warmińsko-mazurskie) do 1000 zł (lubuskie).

W okresie od 20 do 26 lutego 2012 przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż oferowały za tonę pszenicy konsumpcyjnej średnio 818 zł netto - o 0,8 % mniej w ujęciu tydzień do tygodnia i o 14,2 % mniej w ujęciu rok do roku.

W tym samym przedziale czasowym tonę pszenicy paszowej wyceniano średnio na 783 zł netto. Oznacza to spadek ceny skupu w porównaniu z tygodniem wcześniejszym o 0,4 %. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego potaniała o 13,5 %.

D.R.

Źródło: "Rynek zbóż" (nr 08/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl 
 
.