Żyto: średnie ceny obniżyły się

W okresie od 20 do 26 lutego 2012 żyto na targowiskach kosztowało średnio 749 zł/t - tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie "Rynek zbóż" (nr 08/2012). Oznacza to spadek w ujęciu tygodniowym o 7 zł (1 %).

Dwucyfrowe spadki cen w ciągu miały miejsce w świętokrzyskim (o 20 %, z 625 do 500 zł/t - poziomu najniższego w kraju) i lubelskim (o 10 %, z 750 do 675 zł/t). Nieznacznie (o 0,7 % do poziomu 738 zł/t) żyto potaniało w mazowieckim. Odmienne tendencje wystąpiły w podlaskim oraz łódzkim. W pierwszym z wymienionych analizowane ziarno podrożało o 3,4 % (osiągając 767 zł/t), w drugim o 2 % (do poziomu 833 zł/t).

Biuletyn nie zawierał danych z dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Najwięcej za tonę żyta trzeba było zapłacić w łódzkim - średnio 833 zł.

W okresie od 20 do 26 lutego 2012 dostawcy za tonę żyta konsumpcyjnego otrzymywali w skupach średnio 837 zł netto - o 2,5 % mniej w porównaniu z tygodniem wcześniejszym i o 0,3 % więcej w skali roku.

W analizowanym przedziale czasowym średnia cena skupu żyta paszowego wyniosła 707 zł/t netto. Oznacza to spadek zarówno w ujęciu tygodniowym (o 1,9 %), jak i w ujęciu rocznym (o 10,5 %).

D.R.

Źródło: "Rynek zbóż" (nr 08/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl 
 
.