Żyto: średnie ceny skupu wzrosły

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji „Rynek zbóż” (nr 05/2012), przeciętna cena żyta na targowiskach w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 751 zł/t wobec 756 zł/t – oznacza to spadek o 0,6 % w ujęciu tygodniowym.

Wyraźne spadki cen miały miejsce w wielkopolskim (o 20,2 % do 660 zł/t) i świętokrzyskim (o 18,4 % do 500 zł/t – poziomu najniższego w kraju). Spadek rzędu 3,7 % (z 838 do 807 zł/t) zanotowano w łódzkim. Odmienne tendencje wystąpiły w lubelskim (wzrost o 7,1 % do 750 zł/t) i kujawsko-pomorskim (wzrost o 3,3 % do 775 zł/t).

Biuletyn nie zawierał danych z następujących województw: dolnośląskiego, lubuskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Najwyżej tonę żyta wyceniano w małopolskim – średnio na 850 zł/t.

W okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 dostawcy za tonę żyta konsumpcyjnego w skupach otrzymywali średnio 880 zł netto – więcej zarówno w ujęciu tygodniowym (o 2,2 %), jak i w ujęciu rocznym (o 6,6 %).

W tym samym przedziale czasowym średnia cena skupu żyta paszowego wyniosła 737 zł/t netto. Oznacza to wzrost w ujęciu tydzień do tygodnia o (4,7 %), natomiast w ujęciu rok do roku spadek o 0,9 %.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 05/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl

.
 
 
.