Żyto: w skupach wyraźnie potaniała odmiana konsumpcyjna

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 1/2012), wynika, że w okresie od 2 do 8 stycznia 2012 żyto na targowiskach kosztowało średnio 741 zł/t, notując wzrost w ujęciu tygodniowym o 11 zł (1,5 %).

Diametralnie w przeciągu tygodnia zmieniła się sytuacja w województwie małopolskim, gdzie przeciętna cena targowiskowa wzrosła z 650 do 950 zł (o 46,2 %). Dwucyfrowy wzrost odnotowano także w łódzkim. Wyniósł 10,3 % (z 725 do 800 zł/t). Nieznacznie (o 1,2 % do 744 zł/t) żyto podrożało w podlaskim. Z kolei najsilniejszy spadek miał miejsce w świętokrzyskim (o 5,6 % do poziomu 567 zł/t – najniższego w kraju).

Biuletyn nie zawierał danych z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Najwyżej tonę żyta wyceniano w małopolskim – średnio na 950 zł.

W okresie od 2 do 8 stycznia 2012 dostawcy za tonę żyta konsumpcyjnego otrzymywali w skupach średnio 817 zł netto – o 5,9 % mniej w porównaniu z tygodniem wcześniejszym i o 4 % więcej niż przed rokiem.

W analizowanym okresie żyto paszowe wyceniano w skupach średnio na 683 zł/t netto. Oznacza to wzrost rok do roku o 5,2 %.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 1/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
 
 
.