Żyto: w skupach wyraźny spadek odmiany paszowej

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji „Rynek zbóż” (nr 03/2012), przeciętna cena targowiskowa żyta w okresie od 16 do 22 stycznia 2012 kształtowała się na poziomie 761 zł/t wobec 758 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to niewielki wzrost o 0,3%.

Dwucyfrowy wzrost (o 12%) w przeciągu tygodnia zanotowano w świętokrzyskim, gdzie średni koszt tony żyta wzrósł z 625 do 700 zł. Znacznie mniejszej skali podwyżka miała miejsce w kujawsko-pomorskim. Wyniosła 3,3%, a średnia cena targowiskowa ukształtowała się na poziomie 775 zł/t.

Odmienne tendencje wystąpiły w łódzkim i mazowieckim. W pierwszym z wymienionych żyto potaniało o 4,2% do poziomu 767 zł/t, w drugim o 2% do 748 zł/t. W podlaskim średni koszt tony obniżył się o 1,5% do 730 zł. Biuletyn nie zawierał danych z następujących województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Koszt tony żyta kształtował się od 700 (świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) do 950 zł (małopolskie).

W okresie od 16 do 22 stycznia 2012 średnia cena skupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 864 zł/t netto, co oznacza wzrost zarówno w ujęciu tygodniowym (o 0,3%), jak i w ujęciu rocznym (o 10,8%).

W tym samym przedziale czasowym skup żyta paszowego odbywał się po średniej cenie 672 zł/t netto. W porównaniu z tygodniem wcześniejszym dostawcy otrzymywali za tonę o 6,8% mniej, a w ujęciu rok do roku o 0,4% więcej.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 03/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
 
 
.