Jęczmień

Jęczmień: odmienne tendencje na targowiskach i w skupach

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji "Rynek zbóż" (nr 08/2012), średnia cena targowiskowa jęczmienia w okresie od 20 do 26 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 842 zł/t wobec 834 zł/t tydzień wcześniej - oznacza to wzrost o 0,9 %.
Więcej

Jęczmień: wzrost cen skupu

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012), wynika, że w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 jęczmień kosztował na targowiskach średnio 831 zł/t, notując wzrost o 5 zł (0,6 %) w porównaniu z tygodniem wcześniejszym.
Więcej

Jęczmień: w skupach odmiana konsumpcyjna wyraźnie w górę

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012), wynika, że w okresie od 23 do 29 stycznia 2012 jęczmień na targowiskach kosztował średnio 826 zł/t wobec 825 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to nieznaczny spadek o 1 zł (0,1 %).
Więcej

Jęczmień: spadek średniej ceny skupu odmiany konsumpcyjnej

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 03/2012), wynika, że w okresie od 16 do 22 stycznia jęczmień na targowiskach kosztował średnio 825 zł/t, notując nieznaczny wzrost tydzień do tygodnia o 1 zł (0,1%).
Więcej

Jęczmień: cena skupu odmiany browarnej w górę

W okresie od 2 do 8 stycznia jęczmień na targowiskach kosztował średnio 814 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 1/2012). Oznacza to nieznaczny wzrost w ujęciu tygodniowym o 2 zł (0,3 %).
Więcej

Jęczmień: wzrost cen skupu

W okresie od 19 do 25 grudnia 2011 jęczmień na targowiskach kosztował średnio 809 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 51/2011). Oznacza to wzrost tydzień do tygodnia o 9 zł (1 %).
Więcej

Jęczmień: w skupach podrożał jęczmień konsumpcyjny

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji „Rynek zbóż” (nr 48/2011), przeciętna cena targowiskowa jęczmienia w okresie od 28 listopada do 4 grudnia kształtowała się na poziomie 793 zł/t, notując niewielki spadek o 1 zł (0,1 %) w porównaniu z tygodniem wcześniejszym.
Więcej

Jęczmień: ceny targowiskowe i skupu

W okresie od 21 do 27 listopada 2011 jęczmień kosztował średnio 794 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 47/2011). Oznacza to nieznaczny wzrost o 0,4 % w ujęciu tygodniowym.
Więcej

Jęczmień: zmiany średnich cen skupu

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 46/2011), przeciętna cena jęczmienia na targowiskach w okresie od 14 do 20 listopada 2011 kształtowała się na poziomie 792 zł/t wobec 801 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to spadek tydzień do tygodnia o 1,2 %.
Więcej

Jęczmień: odmiana konsumpcyjna w skupach wyraźnie w górę

W okresie od 7 do 13 listopada 2011 jęczmień na targowiskach kosztował średnio 801 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 45/2011). Oznacza to nieznaczny spadek w ujęciu tygodniowym o 1 zł (0,2 %).
Więcej

Strona 1 z 8

 
 
.