Jęczmień: w skupach odmiana konsumpcyjna wyraźnie w górę

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012), wynika, że w okresie od 23 do 29 stycznia 2012 jęczmień na targowiskach kosztował średnio 826 zł/t wobec 825 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to nieznaczny spadek o 1 zł (0,1 %).

Analizując sytuację na targowiskach poszczególnych województw największe wzrosty cen w ciągu tygodnia miały miejsce w kujawsko-pomorskim (o 7,5 % do 900 zł/t) i lubelskim (o 7,2 % do 784 zł/t). Z kolei łódzkim średnia cena targowiskowa jęczmienia obniżyła się o 3,7 %, do poziomu 784 zł/t. Mniejszej skali spadki zanotowano w świętokrzyskim (z 776 do 767 zł/t) i mazowieckim (z 859 do 850 zł/t). Wyniosły one odpowiednio 1,2 i 1 %.

„Rynek zbóż” nie zawierał danych z dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego. Tonę jęczmienia wyceniano od 767 (świętokrzyskie) do 900 zł (kujawsko-pomorskie).

W okresie od 23 do 29 stycznia 2012 średnia cena skupu jęczmienia konsumpcyjnego wzrosła o 7,1 %, osiągając 762 zł/t netto. W tym samym okresie zarówno jęczmień paszowy, jak i browarny podrożał nieznacznie o 0,5 % - ceny ukształtowały się odpowiednio na poziomach 778 zł/t netto i 867 zł/t netto.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 04/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl

 


 
 
.