Jęczmień: wzrost cen skupu

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012), wynika, że w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 jęczmień kosztował na targowiskach średnio 831 zł/t, notując wzrost o 5 zł (0,6 %) w porównaniu z tygodniem wcześniejszym.

Największe zmiany cen w ciągu tygodnia odnotowano w małopolskim (wzrost o 9,2 %, z 784 do 856 zł/t) i lubelskim (spadek o 5,7 %, z 784 do 740 zł/t). O 3,5 % do poziomu 812 zł/t jęczmień podrożał w łódzkim. Przeciętna cena targowiskowa jęczmienia wzrosła także w mazowieckim (o 1,7 %) – średni koszt tony analizowanego ziarna w tym województwie ukształtował się na poziomie 865 zł.

„Rynek zbóż” nie zawierał danych z dolnośląskiego, lubuskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Koszt tony jęczmienia wahał się od 740 (lubelskie) do 900 zł (kujawsko-pomorskie).

W skupach w okresie 30 styczeń – 5 luty 2012 zanotowano wzrosty cen wszystkich odmian jęczmienia w ujęciu tygodniowym: konsumpcyjny podrożał o 3,9 % do 791 zł/t netto, browarny o 2,8 % do 891 zł/t netto, paszowy o 0,9 % do 785 zł/t netto.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 05/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl 
 
.