Jabłka deserowe: w skupach zmiany cen

Wg biuletynu MRiRW pt. „Rynek owoców i warzyw świeżych” (numer 44/2011) w dniach 7-8 listopada br. o 3,88% spadła średnia cena skupu netto jabłek deserowych.

Spółdzielnie ogrodnicze, zakłady przetwórcze i chłodnie skupowały te owoce po 1,24 zł za kilogram, podczas gdy dwa tygodnie wcześniej cena była o 5 groszy wyższa. Z kolei jeszcze w połowie października średnia cena skupu wynosiła 1,39 zł/kg (łączna obniżka o 10,8%).

Na początku listopada 2010 roku skup prowadzony był po około 1,75 zł/kg. W ciągu roku średnia cena spadła więc o ponad 29%, jednak wciąż pozostaje na wyższym poziomie niż 2 lata temu, kiedy to o tej porze roku oscylowała w okolicach 1 zł/kg.

Na przełomie października i listopada br. w regionach występowały dwa przeciwne trendy. W województwach łódzkim i małopolskim ceny skupu jabłek deserowych wyraźnie rosły, natomiast mazowieckim i podkarpackim spadały. W ciągu roku ceny wyraźnie spadły w większości województw.

W Łódzkiem cena skupu wzrosła o 25%, czyli 40 groszy, do poziomu 2 zł/kg. Przed rokiem cena wahała się od 1,70 do 2,20 zł/kg, co dało przeciętny wzrost w tym okresie o 2,56%. Natomiast w Małopolsce odnotowano podwyżkę średnio o 10%. Podczas gdy w dniach 24-25 października tamtejsze skupy płaciły od 0,80 do 1,20 zł/kg, to na początku zeszłego tygodnia cena minimalna wzrosła o 20 groszy. W tym przypadku w ciągu roku miała miejsce potężna obniżka o 40,5% z poziomu 1,70 – 2 zł/kg.

W województwie podkarpackim w ciągu dwóch tygodni cena spadła przeciętnie o 8,5%, zamiast 0,80 – 1,55 zł za kilogram jabłek deserowych dostawcy mogli uzyskać 0,95 – 1,20 zł. W ciągu roku obniżka wyniosła 38,6% z poziomu 1 – 2,50 zł/kg. W woj. mazowieckim cena spadła o ponad 17,6%. Pod koniec ubiegłego miesiąca jabłka skupowane były po 1,20 – 1,35 zł/kg, natomiast w dniach 7-8 listopada po 0,90 – 1,20 zł/kg. Przed rokiem cena wynosiła 1,20 – 1,45 zł/kg, oznacza to spadek o blisko 21%.

MichZdan

Źródło: „Rynek owoców i warzyw świeżych”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje zawarte w Biuletynie dostarczane są przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajową Radę Izb Rolniczych oraz rynki rolne i ośrodki doradztwa rolniczego

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
  
 
.