Jabłka deserowe: wzrost cen skupu na koniec stycznia

Wg biuletynu MRiRW pt. „Rynek owoców i warzyw świeżych” (numer 04/2012) w spółdzielniach ogrodniczych, zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 30-31 stycznia br. skup jabłek deserowych prowadzony był po średniej cenie 1,53 zł za kilogram.

To o 7% (10 groszy) więcej niż tydzień wcześniej. W porównaniu do notowania z pierwszych dni roku (biuletyn 52/2011) średnia cena skupu wzrosła o ponad 15%, z poziomu 1,33 zł/kg. Obecna cena jest jednak wciąż niższa od tej sprzed roku o 17,7%, kiedy to jabłka deserowe skupowano po 1,86 zł/kg.

Największy wzrost w ostatnim tygodniu stycznia odnotowano w województwie małopolskim - cena skupu jabłek deserowych wzrosła przeciętnie o ponad 13,7%. Podczas gdy w dniach 23-24 stycznia dostawcy mogli liczyć na 1,20 – 1,35 zł/kg, to tydzień później maksymalny poziom ceny skupu wyniósł 1,70 zł/kg.

W województwie podkarpackim podwyżka wyniosła 6,67%. Cena minimalna wzrosła o 20 groszy do 1 zł/kg, przy niezmienionej maksymalnej na poziomie 2,20 zł/kg.

O 6,25% wzrosła w ciągu tygodnia cena skupu jabłek deserowych w woj. mazowieckim. W ostatni poniedziałek i wtorek zakłady przetwórcze i spółdzielnie skupowały owoce płacąc od 1,20 do 2,20 zł za kilogram. Poprzednio maksymalny poziom ceny był o 20 groszy niższy.

Nie zmieniła się natomiast cena w woj. łódzkim, gdzie utrzymuje się na poziomie 1,50 – 2 zł/kg.

Jednakże w skali roku ceny skupu jabłek deserowych wyraźnie spadły. Największa obniżka miała miejsce w małopolskich skupach – 27,5% z poziomu 2 zł/kg. O 11,4% mniej mogą uzyskać dostawcy w zakładach w Łódzkiem – obniżka z poziomu 1,75 – 2,20 zł/kg; o 8,11% mniej w woj. mazowieckim – rok temu 1,70 – 2 zł/kg; oraz o 5,88% mniej w woj. podkarpackim – spadek z poziomu 1,20 – 2,20 zł/kg.

MichZdan

Źródło: „Rynek owoców i warzyw świeżych”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje zawarte w Biuletynie dostarczane są przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajową Radę Izb Rolniczych oraz rynki rolne i ośrodki doradztwa rolniczego

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
  
 
.