Jabłka odmiany Szampion: ceny skupu

Spółdzielnie ogrodnicze, zakłady przetwórcze i chłodnie wg biuletynu MRiRW pt. „Rynek owoców i warzyw świeżych” (numer 46/2011) w dniach 21-22 listopada br. skupowały jabłka szampiony po średniej cenie netto 1,38 zł za kilogram.

W ciągu tygodnia cena skupu wzrosła z poziomu 1,18 zł/kg, czyli o blisko 17%.

Na początku ubiegłego tygodnia najwięcej płaciły skupy z województwa łódzkiego – od 1,50 do 2 zł za kilogram tej odmiany.

Od 1 do 2 zł/kg wahała się cena w małopolskich zakładach i spółdzielniach. W połowie listopada cena skupu wynosiła raptem 0,80 – 0,90 zł/kg, co oznacza średnią podwyżkę aż o 76,5%.

Najniższa cena obowiązywała w woj. podkarpackim. W dniach 14-15 listopada skup prowadzony był po 0,95 – 1,45 zł/kg, natomiast tydzień później cena była o 10 groszy niższa (przeciętna obniżka o 8,33%).

MichZdan

Źródło: „Rynek owoców i warzyw świeżych”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje zawarte w Biuletynie dostarczane są przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajową Radę Izb Rolniczych oraz rynki rolne i ośrodki doradztwa rolniczego

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
  
 
.