Jabłka przemysłowe: ceny skupu

Wg biuletynu MRiRW pt. „Rynek owoców i warzyw świeżych” (numer 41/2011) w dniach 17-18 października br. spółdzielnie ogrodnicze, zakłady przetwórcze i chłodnie skupowały jabłka przemysłowe po średniej cenie netto 0,54 zł za kilogram.

W ciągu tygodnia cena ta wzrosła o 2 grosze (+3,85%), a od początku miesiąca o 10 groszy (+22,7%). Dla porównania w drugiej połowie października 2009 roku średnia cena skupu wynosiła 0,14 zł/kg.

Ceny skupu w ostatni poniedziałek i wtorek w poszczególnych województwach były dosyć podobne i mieściły się w przedziale 0,50 – 0,55 zł/kg. Tydzień wcześniej było to 0,48 – 0,56 zł/kg.

W województwie podkarpackim spółdzielnie drugi tydzień z rzędu płaciły 0,50 zł/kg. Dwa lata wcześniej dostawcy mogli otrzymać od 0,11 do 0,14 zł/kg (czterokrotny wzrost ceny!).

W Małopolsce cena skupu w dniach 17 – 18 października wyniosła 0,54 zł/kg. W ciągu tygodnia wzrosła o 6 groszy (+12,5%), a od 2009 r. o 0,39 groszy (wzrost o 260%).

W drugiej dekadzie października w woj. mazowieckim cena tylko nieznacznie drgnęła (+0,93%). Ostatnio spółdzielnie płaciły tam około 0,55 zł/kg. Dwa lata temu było to 0,14 zł/kg (wzrost o prawie 290%).

Podobny poziom obowiązywał tydzień temu w Łódzkiem, z tym że tam cena skupu jabłek przemysłowych wzrosła w porównaniu do 10-11 października o 3 grosze, czyli 5,8%.

MichZdan

Źródło: „Rynek owoców i warzyw świeżych”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje zawarte w Biuletynie dostarczane są przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajową Radę Izb Rolniczych oraz rynki rolne i ośrodki doradztwa rolniczego

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
  
 
.