Pszenżyto: ceny targowiskowe i skupu

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012), przeciętna cena targowiskowa pszenżyta wyniosła 777 zł/t. W porównaniu z tygodniem wcześniejszym obniżyła się o 5 zł (0,7 %).

Dwucyfrową dynamikę wzrostu (+ 14,3 %) zanotowano w warmińsko-mazurskim, gdzie średni koszt tony pszenżyta w przeciągu tygodnia wzrósł z 700 do 800 zł. W świętokrzyskim analizowane ziarno podrożało o 3,7 % do 700 zł/t, a w łódzkim o 1,6 % do 775 zł/t. Odmienne tendencje wystąpiły w małopolskim i kujawsko-pomorskim. W pierwszym z wymienionych średnia cena targowiskowa pszenżyta obniżyła się o 5 %, w drugim o 4,5 % - w obu przypadkach przeciętny koszt tony ukształtował się na poziomie 800 zł.

Biuletyn nie zawierał danych z dolnośląskiego i lubuskiego. Tonę analizowanego ziarna wyceniano od 700 (świętokrzyskie) do 842 zł (wielkopolskie).

W okresie od 23 do 29 stycznia 2012 przeciętna cena skupu pszenżyta paszowego wyniosła 750 zł/t i była wyższa o 14 zł (2 %) w ujęciu tygodniowym.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 04/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
 
 
.