Pszenżyto: ceny targowiskowe i skupu

W okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 pszenżyto na targowiskach kosztowało średnio 782 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012). Oznacza to wzrost w ujęciu tygodniowym o 5 zł (0,6 %).

Dwucyfrowy spadek cen (o 12,5 %) w ciągu tygodnia zanotowano w świętokrzyskim. W tym województwie przeciętny koszt tony pszenżyta obniżył się z 700 do 613 zł/t – poziomu najniższego w kraju. O 5 % do 800 zł/t potaniało analizowane ziarno w wielkopolskim. Z kolei najsilniejsze wzrosty miały miejsce w kujawsko-pomorskim (z 800 do 850 zł/t) i małopolskim (z 800 do 825 zł/t). Wyniosły one odpowiednio 6,3 i 3,1 %.

„Rynek zbóż” nie zawierał informacji z dolnośląskiego, lubuskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego. Najwięcej za tonę pszenżyta trzeba było wydać w kujawsko-pomorskim – średnio 850 zł.

W okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 średnia cena skupu pszenżyta paszowego wyniosła 746 zł/t netto, co oznacza nieznaczny spadek o 0,5 % w ujęciu tygodniowym.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 05/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl 
 
.