Pszenżyto: dynamika wzrostu cen w skupach wyższa niż na targowiskach

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 03/2012), wynika, że w okresie od 16 do 22 stycznia 2012 pszenżyto kosztowało średnio 782 zł/t wobec 773 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to wzrost o 1,2%.

W głównej mierze do takiej sytuacji przyczyniły się wzrosty cen w warmińsko-mazurskim (o 7,7% do 700 zł/t) i podkarpackim (o 7,1% do 750 zł/t). Średni koszt tony pszenżyta wyraźnie wzrósł także w małopolskim (o 5,3% do 843 zł/t) i świętokrzyskim (o 5,2% 675 zł/t). Wzrost rzędu 4,7% (z 800 do 838 zł/t) odnotowano w kujawsko-pomorskim. Biuletyn nie zawierał danych z dolnośląskiego i lubuskiego. Koszt tony wahał się od 675 (świętokrzyskie) do 843 zł (małopolskie).

W okresie od 16 do 22 stycznia 2012 skup pszenżyta paszowego odbywał się po średniej cenie 736 zł/t netto – wyższej o 3,5% w ujęciu tygodniowym.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 03/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
 
 
.