Nowa płatność do tytoniu i zmiana formy wsparcia owoców miękkich

Kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęło wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, który przewiduje wprowadzenie w latach 2012-2013 nowej płatności do tytoniu wysokiej jakości oraz oddzielnej płatności do owoców miękkich.

Płatnością do tytoniu objęty będzie tytoń spełniający określone wymagania jakościowe, wyprodukowany w rejonie uprawy tytoniu. Płatność ta przysługiwać będzie rolnikom, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożyli wniosek o przyznanie tej płatności, a ponadto zawarli umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji w ramach umów na uprawę tytoniu (w przypadku grup producentów tytoniu) z zatwierdzonym pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego.

Program poprawy jakości produktów rolnych w sektorze tytoniu zakłada wykorzystanie na ten cel blisko 30 mln EUR rocznie z budżetu UE. Wysokość stawek płatności będzie zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi grupami odmian tytoniu i określana proporcjonalnie do uzyskanej ceny skupu. Średnie stawki płatności dla poszczególnych grup odmian tytoniu mogą wynieść: 1,96 euro/kg dla tytoniu typu Virginia; 2,16 euro/kg dla tytoniu typu Burley; 0,85 euro/kg dla tytoni ciemnych.

Ponadto projekt ustawy zmienia przepisy dotyczące płatności do owoców miękkich (malin i truskawek), które od 2012 r. będą realizowane w formie niezwiązanej z produkcją. Nowa płatność będzie przysługiwała rolnikom, którzy uprawiali maliny i truskawki w 2008 r., i którzy uzyskali przejściowe płatności do owoców miękkich za ten rok. W 2012 r. na płatności te możliwe będzie przeznaczenie kwoty 19 mln euro (w tym 11,04 mln. euro z budżetu UE).

Teraz projekt ustawy zostanie skierowany do uzgodnień społecznych.

Ministerstwo Rolnictwa
 
 
.