Aktualny stan zbiorów roślin uprawnych na Ukrainie

Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności przedstawiło informacje o wielkości zbiorów określonych roślin uprawnych na Ukrainie.

Zgodnie z tą informacją, wg stanu na 26 września 2011 r. na Ukrainie zebrano 38,4 mln ton zboża (wzrost o 12,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 r.), w tym kukurydzy - 3,2 mln ton (średnia urodzajność - 52,8 q/ha; w roku 2010 - 40,7 q/ha), gryki - 0,28 mln ton (średnia urodzajność - 11,2 q/ha; w 2010 r. - 8,4 q/ha), prosa - 0,28 mln ton (średnia urodzajność - 19,3 q/ha; w 2010 r. - 15,3 q/ha).

Ponadto poziom zbiorów słonecznika wyniósł 5,4 mln ton (średnia urodzajność - 18,1 q/ha; 2010 r. - 15,4 q/ha), soi - 0,77 mln ton (średnia urodzajność - 19,2 q/ha; w 2010 r. - 15,4 q/ha), zebrano również 5,3 mln ton buraków cukrowych, których średnia urodzajność wynosi 352 q/ha wobec 311 q/ha w 2010 r.

Na dzień dzisiejszy rośliny uprawne oraz strączkowe zebrane zostały z powierzchni, która wynosi 12,2 mln ha, czyli 79% zaplanowanego poziomu tegorocznych zbiorów. Średnia urodzajność plonów w kraju wynosi 31,4 q/ha (dla porównania w roku 2010 - 26,1 q/ha).

* * *
Zgodnie z ostatnimi prognozami ukraińskiego rządu (vide: informacja z dnia 20 września 2011 r.), w 2011 r. na Ukrainie zebranych zostanie 50 mln ton zbóż, a poziom ich eksportu wyniesie 23,4 mln ton.

Źródło: Wydział Promocji Handli i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
 
 
.