Jabłka grójeckie – 30 polska nazwa zarejestrowana w systemie ChNP, ChOG i GTS

W dniu 5 października 2011 roku jabłka grójeckie zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską jako chronione oznaczenie geograficzne (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 981/2011 z dnia 30 września 2011 r.). Jest to 30 polski produkt zarejestrowany w unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Jabłka grójeckie charakteryzują się wyższym od przeciętnego wybarwieniem, bardziej intensywnym rumieńcem oraz wysoką kwasowością, wyższą od przeciętnej dla danej odmiany średnio o 5 %. Wynika to z unikalnego mikroklimatu występującego w regionie grójeckim, który wyróżnia się wysokimi amplitudami temperatur w okresie przedzbiorczym. Na specyficzne cechy jabłek grójeckich wpływ mają również dominujące na tym terenie gleby bielicowe i pseudobielicowe niższych klas bonitacyjnych, które idealnie sprawdzają się w uprawie sadów jabłoniowych.

Region grójecki jest związany z sadownictwem już od czasów średniowiecza, a powiat grójecki i powiaty z nim sąsiadujące, produkcję jabłek rozwinęły do rangi przemysłowej na skalę światową. Za producentami owoców podążały firmy obsługujące ten sektor rolnictwa, budując niezbędną infrastrukturę do obsługi gospodarstw sadowniczych. W rezultacie na terenie południowego Mazowsza powstał „Największy Sad Europy” jak potocznie nazywają go jego mieszkańcy. Wielowiekowa tradycja upraw jabłoni silnie skoncentrowana na tym obszarze spowodowała, że jest on silne kojarzony przede wszystkim z jabłkami. Renoma jaką cieszą się jabłka grójeckie wynika z ich dużego udziału w rynku oraz ich wysokiej jakości. Obszar produkcji jabłek grójeckich obejmuje 21 gmin woj. mazowieckiego oraz 5 gmin woj. łódzkiego. Największą koncentrację upraw jabłoni w tym regionie wykazują gminy: Błędów, Belsk Duży, Grójec, Warka (nawet do 70 % upraw).

Pod nazwą jabłka grójeckie mogą być sprzedawane jabłka określonych odmian w klasie extra i klasie I. Owoce muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości oraz jędrności miąższu w czasie sprzedaży, określone w specyfikacji produktu.

Przed wprowadzeniem do obrotu produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę, producenci muszą poddać się kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją. Ma ona na celu potwierdzenie, że na każdym etapie wytwarzania danego produktu spełnione zostały wymagania specyfikacji. Pozytywny wynik kontroli jest gwarancją wysokiej jakości produktu, co w konsekwencji odgrywa ogromną rolę przy budowaniu zaufania konsumentów i powoduje wzrost popytu na dany produkt.

Grupa producencka jabłek grójeckich - Stowarzyszenie Sady Grójeckie - wybrała Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostki certyfikujące TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i PNG Sp. z o.o. jako organy kontrolne przewidziane do przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją.

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 
 
.