Nowości z targów ogrodniczych

W styczniu odbyły się w Warszawie dwie najważniejsze imprezy targowe branży ogrodniczej. 10-11 stycznia były to Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, a 13-14 Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej.

Obydwa wydarzenia mają już swoją kilkuletnią tradycję i cieszą się zasłużoną renomą wśród producentów owoców oraz dystrybutorów środków produkcji ogrodniczej. Jak co roku targom towarzyszyły liczne konferencje i seminaria z udziałem naukowców i praktyków, polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z uczestnikami imprez. Jak zwykle na targach pokazano wiele nowości, zwłaszcza w dziedzinie innowacyjnych technologii produkcji, środków ochrony i urządzeń niezbędnych do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa ogrodniczego.

Szczególne zainteresowanie odwiedzających targi wzbudziła oferta firmy PRP debiutującej na polskim rynku ogrodniczym. Ten francuski koncern jest producentem naturalnych preparatów służących poprawie właściwości gleb i jej żyzności. Od wielu lat znany jest i ceniony przez polskich rolników uprawiających głównie zboża, rzepak i buraki cukrowe. W tym roku firma wystąpiła z nową ofertą adresowaną do sadowników i szkółkarzy.

W ofercie znajduje się technologia efektywnego wykorzystania naturalnych właściwości gleb i poprawy ich żyzności dla optymalnego zaopatrzenia drzew i krzewów w składniki pokarmowe.

Drzewa owocowe nie mają zbyt wysokich wymagań pokarmowych. Mają jednak dość duże wymagania dotyczące żyzności gleby. Czynnikami ograniczającymi ich wzrost i potencjał plonotwórczy jest dostępność wody i składników pokarmowych, zwłaszcza w warstwie gleby 20-60 cm, w której znajduje się większość korzeni podkładek. Stąd też gleby żyzne, o pożądanej strukturze i składzie mineralnym oraz zasobne w składniki pokarmowe i substancję organiczną stwarzają optymalne warunki do wzrostu korzeni, których zasięg w profilu glebowym stanowi niezbędne warunki stabilnego i prawidłowego wzrostu drzew i ich owocowania. Innowacyjna technologia polega na zaopatrzeniu drzew i krzewów w składniki pokarmowe poprzez poprawę żyzności gleb, dzięki zastosowaniu PRP SOL. Jego działanie ukierunkowane jest przede wszystkim na wzrost aktywności mikrobiologicznej w glebie, która bezpośrednio wpływa na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleb. Zmiany te stymulują intensywny wzrost korzeni, co zdecydowanie poprawia ich zaopatrzenie w składniki pokarmowe i wodę.

Wczesną wiosną oraz w okresie intensywnego wzrostu wegetatywnego drzewa i krzewy owocowe mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe oraz są wrażliwe na stres, głównie suszę i gwałtowne spadki temperatur. Zastosowanie technologii PRP EBV – aktywatora procesów metabolicznych rośliny, którego działanie wzmacnia tolerancję drzew i krzewów na niesprzyjające warunki środowiskowe jest wyjątkowo efektywne.

Program nawożenia oparty o te unikatowe technologie stanowi doskonałe uzupełnienie doglebowego standardowego nawożenia drzew i krzewów owocowych. Pozwala na wykorzystanie naturalnych zasobów gleb, nie tylko poprzez doskonałą przyswajalność przez rośliny składników pokarmowych takich, jak potas czy fosfor, lecz także poprawę agrotechnicznej wartości gleby dla produkcji ogrodniczej.

Szef polskiego oddziału, Pan dr Grzegorz Cieśliński na debiut firmy w branży sadowniczej wybrał obie organizowane w styczniu imprezy targowe, uznając je za najważniejsze w Polsce spotkania specjalistów i producentów.

Zainteresowanie, jakie wzbudziła ta unikatowa technologia wśród gości obu imprez rokuje owocną współpracę z ogrodnikami.

Anna Rogowska
 
 
.