Rekordowo wysoka produkcja rolna w Republice Czeskiej w 2011 r.

Według szacunkowych danych Czeskiego Urzędu Statystycznego z 15 września br. produkcja zbóż wzrośnie międzyrocznie o 19,4% i wyniesie łącznie 8.200 tys. ton, ziemniaków o 18,2% do 786 tys. ton a buraków cukrowych 13,2% do 3.471 tys. ton.

Szacuje się, że produkcja kukurydzy na ziarno wzrośnie międzyrocznie o 25,2% i wyniesie 867 tys. ton, a kukurydzy uprawianej na zielonkę i kiszonkę wzrośnie z 5.902 tys. ton w 2010 r. do 7.804 tys. ton. Ze względu na wysokie plony i większy zasiew oczekiwane są najlepsze zbiory kukurydzy w minionej dekadzie.

W uprawie roślin oleistych szacowany jest międzyroczny wzrost produkcji rzepaku o 3,3% do 1.077 tys. ton, nasion słonecznika z 57 tys. ton w 2010 r. do 72 tys. ton i maku (pomimo spadku powierzchni zasiewów z 31 tys. ha w 2010 r. do 20 tys. ha) o 3 tys. ton do 27 tys. ton.

Oczekuje się, że tegoroczne zbiory w Republice Czeskiej ukształtują się na rekordowo wysokim poziomie.

Źródło: Wydział Promocji Handli i Inwestycji Ambasady RP w Pradze
 
 
.