Zboża: w skupach ceny w górę

Według raportu Agencja Rynku Rolnego „Rynek zbóż” (nr 47/2011) w trzecim tygodniu listopada w krajowych skupach wzrosły ceny wszystkich podstawowych rodzajów zbóż.

Od miesiąca na rynku krajowym rosną ceny kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 14-20.11.2011 r. za kukurydzę w skupie przeciętnie dostawcy uzyskiwali 659 zł/t, tj. o 2,9% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o około 10% droższe niż przed miesiącem, ale o 3% tańsze niż przed rokiem.

W trzecim tygodniu listopada 2011 r. podrożały również zboża podstawowe. Przeciętna cena jęczmienia paszowego, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła o 2,6%, do 737 zł/t. Cena ta była nieznacznie (o 0,2%) niższa niż przed miesiącem, ale o 25% wyższa niż przed rokiem.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 842 zł/t. Była ona wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej o około 1%. Zboże to było o 35% droższe niż w porównywalnym okresie 2010 r.

Pszenica konsumpcyjna w analizowanym tygodniu skupowana była przeciętnie po 782 zł/t, tj. nieznacznie (o 0,2%) drożej niż tydzień wcześniej. Ziarno to było o około 2% tańsze niż przed miesiącem, ale o prawie 3% droższe niż przed rokiem.

Źródło: Biuro Analiz i Programowania ARR
 
 
.