Choroby roślin

Owady drapieżne i pasożytnicze upraw sadowniczych

Jedną z podstawowych zasad Integrowanej Produkcji (IP) jest ograniczenie liczebności szkodników przy użyciu metod innych, niż chemiczne lub poprzez umiejętne łączenie ograniczonych zabiegów chemicznych z czynnikami niechemicznymi, w tym także biologicznymi.
Więcej

Zdrowe zboże - nowa sztuka walki z mączniakiem

Erysiphe graminis lub Blumeria graminis - patogen wywołujący mączniaka prawdziwego zbóż - jest grzybem z rodzaju Ascomycota, który poraża wszystkie zboża oraz wiele gatunków traw. Powoduje jedną z najpowszechniejszych i najlepiej rozpoznawalnych chorób zbóż.
Więcej

Ślimaki mogą, ale nie muszą być problemem w uprawach ozimin

Na przestrzeni ostatnich lat, w uprawach roślin rolniczych, ale także w ogrodach, sadach i w uprawach warzyw, obserwowano masowe pojawy ślimaków. Nie brakuje ich także i w tym roku, ze względu na warunki pogodowe generalnie sprzyjające ich rozwojowi. Ślimaki są szczególnie groźne w okresie wschodów roślin – na wiosnę i jesienią.
Więcej

Uprawy ekologiczne: zwalczanie chwastów w zbożach ekologicznych

Rolnik decydujący się na uprawy ekologiczne staje przed lada wyzwaniem, pokonaniem chwastów bez możliwości zastosowania oprysków. Wiele osób zastanawia się czy jest to możliwe? Czy skutecznie da się zwalczyć chwasty bez zastosowania oprysków.
Więcej

Rzepak zagrożony

Jedną z najbardziej opłacalnych upraw w Polsce jest uprawa rzepaku ozimego. Aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt ekonomiczny należy z wielką starannością dbać o plantację i przeciwdziałać wszelkim potencjalnym zagrożeniom.
Więcej

Preparat SLIPPA: lepsze pokrycie opryskanych powierzchni

Preparat SLIPPA używany jest wraz ze środkami ochrony roślin przy uprawach roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Stosuje się go w sytuacjach, gdy dodatek środka zwilżającego jest konieczny. Preparat SLIPPA powoduje lepsze pokrycie opryskanych powierzchni.
Więcej

Lamardor Pak: skuteczna zaprawa nasion

Lamardor Pak, to skuteczna zaprawa nasion, chroniąca rośliny już od momentu wysiewu.
Więcej

Sady jabłoni: uwaga na szkodniki

W sadach jabłoni obecnie można spotkać zarówno mszycę jabłoniową, letnie pokolenie owocówki jabłkóweczki oraz owady zwójki siatkóweczki.
Więcej

Rzepak: zasady zwalczania szkodników łuszczynowych

Rzepak jest rośliną wymagającą intensywnej i pełnej ochrony przed szkodnikami. Straty w plonie spowodowane żerowaniem owadów mogą prowadzić do znacznego obniżenia potencjału plonowania.
Więcej
 
 
.