Gruszki: zmiany cen skupu

Wg biuletynu MRiRW pt. „Rynek owoców i warzyw świeżych” (numer 42/2011) w dniach 24-25 października br. średnia cena skupu netto gruszek spadła o 3,26% względem poprzedniego tygodnia i wyniosła 1,78 zł za kilogram.

W połowie miesiąca cena skupu właśnie z tego poziomu wzrosła o 6 groszy. Obecna cena jest niższa od tej sprzed 12 miesięcy (2,25 zł/kg) o blisko 21%, ale wyższa od tej z końca października 2009 (1,31 zł/kg) o prawie 36%.

Na początku tego tygodnia małopolskie spółdzielnie ogrodnicze i zakłady przetwórcze skupowały gruszki po 1,70 zł za kilogram. Oznacza to spadek przeciętnie o 19% w porównaniu do poprzedniej obserwacji, kiedy to dostawcy mogli otrzymać od 1,70 do 2,50 zł/kg. Pod koniec października 2010 skup gruszek prowadzony był po 2 zł/kg (spadek o 15%).

Natomiast w ciągu tygodnia cena skupu wzrosła w województwie podkarpackim. W dniach 17-18 bm. spółdzielnie i zakłady płaciły od 1 do 2,35 zł/kg, natomiast teraz cena wahała się od 1,80 do 2 zł/kg, co daje przeciętny wzrost o 13,43%. W skali roku odnotowano obniżkę o 24% z poziomu 2,50 zł/kg.

MichZdan

Źródło: „Rynek owoców i warzyw świeżych”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje zawarte w Biuletynie dostarczane są przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajową Radę Izb Rolniczych oraz rynki rolne i ośrodki doradztwa rolniczego

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
  
 
.