Kukurydza: niższa cena skupu w ujęciu rocznym

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012), średnia cena targowiskowa kukurydzy kształtowała się na poziomie 901 zł/t wobec 906 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to spadek w ujęciu tygodniowym o 0,5 %.

Największy wzrost cen w przeciągu tygodnia zanotowano w mazowieckim, gdzie średni koszt tony kukurydzy wzrósł z 907 do 930 zł (o 2,5 %). Mniejszej skali wzrosty miały miejsce w śląskim (z 881 do 895 zł/t) i wielkopolskim (z 875 do 887 zł/t). Wyniosły one odpowiednio 1,5 i 1,3 %. Z kolei jedynym województwem, w którym średnia cena targowiskowa obniżyła się (o 2 % do 833 zł/t) było małopolskie.

Biuletyn nie zawierał danych z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. Koszt tony wahał się od 833 (małopolskiego) do 1000 zł (łódzkiego).

W okresie od 23 do 29 stycznia 2012 średnia cena skupu kukurydzy paszowej wyniosła 764 zł/t netto. Oznacza to wzrost w ujęciu tydzień do tygodnia o 1,2 %, natomiast rok do roku spadek o 10,7 %.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 04/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl


 
 
.