Kukurydza: wzrost średnich cen

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012), wynika, że w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 przeciętna cena targowiskowa kukurydzy wyniosła 919 zł/t, notując 2 % wzrost w odniesieniu do tygodnia wcześniejszego.

Ceny kukurydzy na targowiskach poszczególnych województw cechowały się względną stabilnością. W małopolskim średni koszt tony analizowanego ziarna wzrósł o 2 % do 850 zł, a w mazowieckim o 1,8 % do 947 zł. Nieznacznie (o 0,5 % do poziomu 900 zł/t) kukurydza podrożała w śląskim.

„Rynek zbóż” nie zawierał informacji z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego. Tonę kukurydzy wyceniano od 850 (małopolskie) do 1000 zł (łódzkie).

W okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż oferowały za tonę kukurydzy paszowej średnio 776 zł/t – o 1,6 % więcej w porównaniu z tygodniem wcześniejszym, natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego mniej o 14,2 %.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 05/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl

Reklama 
 
.