Rosja: znaczący udział w światowym imporcie owoców

Udział Rosji w globalnym imporcie owoców sięgnął 8% pod względem wartości, a jeszcze więcej, jeśli chodzi o ilość.

Według Fruit-Inform Project wzrost nastąpił w ciągu kilku ostatnich lat w wyniku zwiększonej konsumpcji. Głównym powodem tendencji jest też to, że rosyjska gospodarka ma się coraz lepiej, a kupujący spożywają produkty wyższej jakości.

Ponadto ze względu na zakaz importu warzyw z UE i niektórych innych krajów, eksport z krajów WNP uległ intensyfikacji. Co więcej trend ten zdołał utrzymać się już po zniesieniu embarga.

Wśród sprowadzanych owoców wiodącą pozycję zajmują cytrusy, jabłka i banany, które łącznie stanowią aż 55% importu. Ich przywóz utrzymuje się na stałym poziomie lub rośnie powoli. Przewagę natomiast zyskują inne rodzaje owoców.

Według Fruit-Inform Project eksport do Rosji zwiększyły: Uzbekistan, Ukraina, Mołdawia i Azerbejdżan.

KP

Źródło: www.freshplaza.com
 
 
.