Fitoremediacja – nowe rozwiązanie w zakresie zanieczyszczeń gleby

Rusza nowy projekt badawczy wspierany przez UE - Greenland , który umożliwi praktyczne zastosowanie technologii remediacji gleby. W konsorcjum realizującym projekt znalazło się 17 partnerów z 10 krajów UE, w tym wrocławska firma ATON-HT.

Skażenie środowiska stało się poważnym problemem, różnego rodzaju substancje zanieczyszczające nagromadziły się w wodzie, powietrzu i glebie. Głównym problemem w przypadku gleb jest ich poważne i rozproszone skażenie potencjalnie toksycznymi metalami ciężkimi. Metale nie ulegają rozkładowi i pozostają w glebie przez dziesiątki bądź nawet setki lat, jako iż są częściowo silnie wchłaniane przez cząsteczki gleby. Pewien „zmienny” ułamek znajduje się również w roztworze glebowym i stanowi źródło narażenia dla korzeni roślin, mikroorganizmów oraz zwierząt glebowych. Z czasem elementy te mogą nagromadzić się w pożywieniu, co z kolei może prowadzić do przewlekłych chorób u ludzi.

W ciągu ostatnich 20 lat opracowano alternatywne technologie łagodnej remediacji gleby oparte na wykorzystaniu roślin i powiązanych mikroorganizmów. Proces ten, nazywany fitoremediacją, chroni i ulepsza jakość gleby, jest stosunkowo niedrogi, nieinwazyjny i atrakcyjny pod względem estetycznym. Podczas fitoremediacji substancje zanieczyszczające są akumulowane z gleby przez roślinę bądź stabilizowane w glebie, co umożliwia redukcję biologicznie dostępnej części metali i obniża powiązane ryzyko zanieczyszczeń wody gruntowej bądź łańcucha pokarmowego. Mimo, iż osiągnięto już sporo w dziedzinie technologii fitoremediacji, jej zastosowanie w praktyce wciąż znajduje się w stadium początkowym, głównie w kwestiach zrównoważenia rozwoju, wykorzystania biomasy roślinnej jako surowca pochodzenia roślinnego, funkcji ekosystemu oraz korzyści socjo-ekonomicznych.

Konsorcjum 17 partnerów (6 uniwersytetów, 7 ośrodków badawczych, 3 firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw i jednego organu państwowego) z 10 krajów europejskich (Austria, Belgia, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania) będzie współpracować przez cztery lata w celu dalszego rozwijania fitoremediacji i przygotowania jej do zastosowania w praktyce. Projekt zatytułowany „Łagodna remediacja gleb zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi – GREENLAND” (FP7-KBBE-266124) koordynowany jest przez Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Stosowanych w Wiedniu i wspierany przez Komisję Europejską.

Jednym z partnerów konsorcjum będzie spółka ATON-HT, której zadaniem jest przeprowadzenie badań procesu zgazowania biomasy powstałej z roślin uprawianych na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

- Nasza metoda utylizacji odpadów wydaje się optymalna w tym przypadku. Daje możliwość pełnej kontroli procesu, zerowej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz odzysku energii z biomasy. Te i inne zalety technologii opatentowanej przez ATON-HT zadecydowały o zaproszeniu naszej spółki do udziału w tym przedsięwzięciu – mówi Robert Barczyk, Prezes Zarządu ATON-HT S.A.

ATON-HT S.A. działa na rynku od 2005r., a od lutego 2008 r. jest notowana na NewConnect. Firma funkcjonuje w obszarze bezodpadowych innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów. Opracowywane i wdrażane technologie oparte są o autorską metodę MTT (Microwave Thermal Treatment), której Spółka jest właścicielem i która została zastrzeżona w kraju i zagranicą. Proponowane rozwiązanie umożliwia budowę reaktorów, w których unieszkodliwiać można w bardzo wysokich temperaturach szeroką gamę niebezpiecznych odpadów, przy czym praca tych urządzeń nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i co równie ważne - koszt eksploatacji jest mniejszy od kosztów eksploatacji znanych urządzeń i instalacji. Przykłady zastosowań technologii MTT: utylizacja odpadów azbestowych i odpadów biologicznych, usuwanie uciążliwych zapachów, rozkład (piroliza) tworzyw sztucznych, karbonizacja odpadów biologicznych, usuwanie zanieczyszczeń organicznych np. zanieczyszczeń ropopochodnych. Spółka jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. nagrody na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO, nagrody GPW w kategorii „Wybór rynku NewConnect jako wsparcia dla rozwoju innowacji”, oraz tytułu Krajowego Lidera Innowacji 2008. Spółka zwyciężyła także w prestiżowym Konkursie Innowatorów podczas Globe Forum 2009.

Źródło: news.webwweb.pl
 
 
.