Pszenica: niższe ceny skupu w skali roku

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji „Rynek zbóż” (nr 04/2012), przeciętna cena targowiskowa pszenicy w okresie od 23 do 29 stycznia 2012 kształtowała się na poziomie 857 zł/t, notując nieznaczny spadek o 4 zł (0,5 %) w ujęciu tygodniowym.

Do największych zmian cen w przeciągu tygodnia doszło w warmińsko-mazurskim, gdzie odnotowano spadek o 15,8 % (z 950 do 800 zł/t). Znacznie mniejszej skali obniżki miały miejsce w małopolskim (o 3,7 % do 786 zł/t) i podlaskim (o 1,7 do 890 zł/t). Odmienne tendencje zanotowano w lubelskim i kujawsko-pomorskim. W pierwszym z wymienionych pszenica podrożała o 4,4 % (do 813 zł/t), w drugim o 2,2 % do 897 zł/t.

Biuletyn nie zawierał danych z następujących województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego. Koszt tony pszenicy kształtował się od 770 (świętokrzyskie) do 914 zł (wielkopolskie).

W okresie od 23 do 29 stycznia 2012 przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż oferowały za tonę pszenicy konsumpcyjnej średnio 814 zł netto – o 0,2 % mniej w ujęciu tygodniowym i o 13,8 % mniej w ujęciu rocznym.

W analizowanym okresie skup pszenicy paszowej odbywał się po cenie 768 zł/t netto. Oznacza to niewielki spadek ceny skupu (o 0,2 %) w ujęciu tydzień do tygodnia. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadek wyniósł 12,4 %.

D.R.

Źródło: „Rynek zbóż” (nr 03/2012), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pochodzi ze strony notowaniacen.pl
 
 
.