UE: słabe zbiory rzepaku

Jak można wyczytać w najnowszym raporcie IERiGŻ zbiory rzepaku w UE-27 wstępnie ocenia się na 20,1 mln ton (o 7,2% poniżej poprzedniego roku).

Niższe plony i w ślad za tym zbiory odnotowano w większości państw członkowskich, zwłaszcza we Francji, w Niemczech i w Polsce. Istotny wzrost zbiorów nastąpił tylko w Wielkiej Brytanii i w Rumunii, po ich spadku w tych krajach przed rokiem.

Źródło: analiza IERiGŻ / rynek rzepaku
 
 
.