Zboża

Rynek kukurydzy w Polsce – perspektywy rozwoju - wywiad

Przedstawiamy rozmowę Anny Rogowskiej z Panem Błażejem Springerem, przedstawicielem jednej z firm hodowlano-nasiennych, na temat krajowego rynku kukurydzy i perspektyw jego rozwoju.
Więcej

Kukurydza: średnia cena skupu wyraźnie poniżej ubiegłorocznych notowań

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie "Rynek zbóż" (08/2012), przeciętna cena targowiskowa kukurydzy w okresie od 20 do 26 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 912 zł/t. W odniesieniu do tygodnia wcześniejszego obniżyła się o 6 zł (0,6 %).
Więcej

Owies: wzrost średniej ceny targowiskowej

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji "Rynek zbóż" (nr 08/2012), średnia cena owsa na targowiskach w okresie od 20 do 26 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 717 zł/t - oznacza to wzrost w ujęciu tygodniowym o 15 zł (2,1 %).
Więcej

Jęczmień: odmienne tendencje na targowiskach i w skupach

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji "Rynek zbóż" (nr 08/2012), średnia cena targowiskowa jęczmienia w okresie od 20 do 26 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 842 zł/t wobec 834 zł/t tydzień wcześniej - oznacza to wzrost o 0,9 %.
Więcej

Pszenica: przeciętna cena targowiskowa wzrosła

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie "Rynek zbóż" (nr 08/2012), wynika, że w okresie od 20 do 26 lutego 2012 pszenica kosztowała na targowiskach średnio 879 zł/t, notując wzrost w ujęciu tygodniowym o 15 zł (1,7 %).
Więcej

Żyto: średnie ceny obniżyły się

W okresie od 20 do 26 lutego 2012 żyto na targowiskach kosztowało średnio 749 zł/t - tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie "Rynek zbóż" (nr 08/2012). Oznacza to spadek w ujęciu tygodniowym o 7 zł (1 %).
Więcej

Pszenżyto: ceny na targowiskach i w skupach

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie "Rynek zbóż" (nr 08/2012), wynika, że w okresie od 20 do 26 lutego 2012 średnia cena targowiskowa pszenżyta kształtowała się na poziomie 784 zł/t, notując wzrost tydzień do tygodnia o 10 zł (1,4 %).
Więcej

Jęczmień: wzrost cen skupu

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012), wynika, że w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 jęczmień kosztował na targowiskach średnio 831 zł/t, notując wzrost o 5 zł (0,6 %) w porównaniu z tygodniem wcześniejszym.
Więcej

Kukurydza: wzrost średnich cen

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opublikowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012), wynika, że w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 przeciętna cena targowiskowa kukurydzy wyniosła 919 zł/t, notując 2 % wzrost w odniesieniu do tygodnia wcześniejszego.
Więcej

Owies: dynamika wzrostu cen w skupach wyższa niż na targowiskach

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012), przeciętna cena targowiskowa owsa w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 706 zł/t wobec 692 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to wzrost o 1,9 %.
Więcej

Pszenica: ceny na targowiskach i w skupach

W okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 pszenica kosztowała na targowiskach średnio 870 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012). Oznacza to wzrost w ujęciu tygodniowym o 13 zł (1,6 %).
Więcej

Pszenżyto: ceny targowiskowe i skupu

W okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 pszenżyto na targowiskach kosztowało średnio 782 zł/t – tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgromadzonych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 05/2012). Oznacza to wzrost w ujęciu tygodniowym o 5 zł (0,6 %).
Więcej

Żyto: średnie ceny skupu wzrosły

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w publikacji „Rynek zbóż” (nr 05/2012), przeciętna cena żyta na targowiskach w okresie od 30 stycznia do 5 lutego 2012 kształtowała się na poziomie 751 zł/t wobec 756 zł/t – oznacza to spadek o 0,6 % w ujęciu tygodniowym.
Więcej

Jęczmień: w skupach odmiana konsumpcyjna wyraźnie w górę

Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012), wynika, że w okresie od 23 do 29 stycznia 2012 jęczmień na targowiskach kosztował średnio 826 zł/t wobec 825 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to nieznaczny spadek o 1 zł (0,1 %).
Więcej

Kukurydza: niższa cena skupu w ujęciu rocznym

Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprezentowanych w biuletynie „Rynek zbóż” (nr 04/2012), średnia cena targowiskowa kukurydzy kształtowała się na poziomie 901 zł/t wobec 906 zł/t tydzień wcześniej – oznacza to spadek w ujęciu tygodniowym o 0,5 %.
Więcej

Strona 1 z 39

 
 
.